0
Koszyk (0) X

艁膮czna kwota

0,00 

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Multivoucher.pl OBOWI膭ZUJE OD 01.04.2022

 1. Definicje
  Nast臋puj膮ce poj臋cia, u偶yte w tre艣ci Regulaminu maj膮 znaczenie jak okre艣lono poni偶ej:
  1.1. Multivoucher.pl – Multivoucher Sp. z o.o. w Warszawie, pod adresem: ul. Bociania 21/1, 02-807 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000846884, posiadaj膮ca NIP: 9512503223;
  1.2. Dodatkowe dane Multivoucher Sp. z o.o. niezb臋dne dla cel贸w zapewnienia u偶ytkownikom kontaktu:
  1.2.1. adres poczty elektronicznej: [email protected],
  1.2.2. numer telefonu: +48 530 893 663
  1.3. SKLEP – serwis internetowy prowadzony przez Multivoucher.pl dost臋pny pod domen膮 https://multivoucher.pl/ , za po艣rednictwem kt贸rego Multivoucher.pl prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, polegaj膮c膮 w szczeg贸lno艣ci na sprzeda偶y Produkt贸w;
  1.4. DZIE艃 ROBOCZY 鈥 ka偶dy dzie艅 poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy okre艣lonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z p贸藕n. zm.);
  1.5. U呕YTKOWNIK (zwany w dalszej cz臋艣ci regulaminu r贸wnie偶 Zamawiaj膮cym)- osoba fizyczna kt贸ra uko艅czy艂a 18 lat i posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej mog膮ca we w艂asnym imieniu nabywa膰 prawa i zaci膮ga膰 zobowi膮zania;
  1.6. PRODUKT (zwany w dalszej cz臋艣ci regulaminu r贸wnie偶 Voucherem) 鈥 voucher uprawniaj膮cy do zakup贸w w sklepie internetowym lub w sklepie fizycznym o okre艣lonej warto艣ci i okre艣lonym czasie wa偶no艣ci. Voucher mo偶e wyst臋powa膰 w formie fizycznej (np. wydrukowany na papierze lub w formie karty plastikowej) lub w formie elektronicznej – jako kod.
  1.7. KOD 鈥 unikalny ci膮g znak贸w alfanumerycznych.
  1.8. KARTA PRODUKTU strona internetowa w ramach Sklepu, na kt贸rej dost臋pny jest szczeg贸艂owy opis Produktu w tym wymagania niezb臋dne do korzystania przez U偶ytkownika z Produkt贸w, a tak偶e informacje o ograniczeniach w korzystaniu z Produktu;
 2. Zapisy og贸lne
  2.1. Regulamin okre艣la zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji zam贸wie艅 oraz dostawy Produkt贸w, zasady i form臋 p艂atno艣ci oraz zasady sk艂adania i rozpatrywania reklamacji.
  2.2. U偶ytkownik obowi膮zany jest zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu i przestrzega膰 jego postanowie艅.
  2.3. W艂a艣cicielem oraz administratorem Sklepu jest Multivoucher.pl
  2.4. W celu skorzystania ze Sklepu U偶ytkownik musi posiada膰 komputer lub inne urz膮dzenie z dost臋pem do sieci Internet oraz przegl膮dark膮 Stron internetowych, a tak偶e aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
  2.5. Multivoucher.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek zak艂贸cenia, w tym przerwy lub b艂臋dy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, zaplanowanymi dzia艂aniami zwi膮zanymi z bie偶膮c膮 konserwacj膮 Sklepu, awariami serwer贸w, niedozwolonymi dzia艂aniami os贸b trzecich, przyczynami le偶膮cymi po stronie zewn臋trznych dostawc贸w lub przyczynami le偶膮cymi po stronie U偶ytkownika. Multivoucher.pl dok艂ada wszelkich stara艅, aby Sklep funkcjonowa艂 w prawid艂owy spos贸b.
  2.6. U偶ytkownicy mog膮 porozumiewa膰 si臋 z Multivoucher.pl w formie wiadomo艣ci elektronicznej przesy艂anej na adres [email protected], b膮d藕 telefonicznie pod numerem telefonu +48 882 188 113. Koszty korzystania przez U偶ytkownika z ww. 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 ponosi U偶ytkownik. Op艂aty takie obliczane s膮 wed艂ug stawek operatora telekomunikacyjnego, z kt贸rego us艂ug U偶ytkownik korzysta.
 3. Zam贸wienia
  3.1. Zam贸wienie na Vouchery mo偶na sk艂ada膰 przez ca艂膮 dob臋, przez siedem dni w tygodniu. W momencie sk艂adania zam贸wienia U偶ytkownik potwierdza, 偶e zdaje sobie spraw臋 z faktu, i偶 realizacja zam贸wienia poci膮ga za sob膮 obowi膮zek zap艂aty za nabyty Voucher, jak r贸wnie偶 obowi膮zek pokrycia koszt贸w dostawy do U偶ytkownika lub obowi膮zek pokrycia koszt贸w wybranego przez U偶ytkownika sposobu zap艂aty. Potwierdzenie nast臋puje poprzez klikni臋cie pola wyboru dost臋pnego na stronie internetowej Sklepu oraz wyb贸r przycisku 鈥瀂amawiam i p艂ac臋鈥.
  3.2. Zam贸wienia mog膮 by膰 sk艂adane tylko przez osoby pe艂noletnie.
  3.3. W Sklepie przy ka偶dym Produkcie na Karcie produktu zamieszczone s膮 informacje o Produktach w szczeg贸lno艣ci cena Produktu, warunki realizacji produktu oraz link do szczeg贸艂owego regulaminu realizacji Vouchera.
  3.4. U偶ytkownik obowi膮zany jest zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 szczeg贸艂owych regulamin贸w realizacji zamawianego Vouchera i przestrzega膰 jego postanowie艅
  3.5. Ceny Voucher贸w zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podane s膮 w z艂otych polskich. Ceny te nie zawieraj膮:
  3.5.1. koszt贸w dostawy, kt贸re zale偶ne s膮 od wybranego przez U偶ytkownika sposobu dostarczenia Vouchera Koszty dostawy ka偶dorazowo podawane s膮 przy wyborze sposobu dostawy.
  3.5.2. Koszt贸w pobieranych przez operator贸w p艂atno艣ci w wysoko艣ci nie przewy偶szaj膮cej koszt贸w poniesionych przez Multivoucher.pl w zwi膮zku z wybranym przez U偶ytkownika sposobem zap艂aty. W przypadku, gdy spos贸b p艂atno艣ci b臋dzie zwi膮zany z konieczno艣ci膮 poniesienia przez U偶ytkownika dodatkowych koszt贸w, taka informacja b臋dzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu bezpo艣rednio przy polu wyboru tego rodzaju p艂atno艣ci.
  3.6. Ca艂kowity koszt zam贸wienia (tj. cena Produkt贸w wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnym kosztami pobieranymi przez operator贸w p艂atno艣ci) podany jest ka偶dorazowo przed z艂o偶eniem zam贸wienia przez U偶ytkownika w podsumowaniu zam贸wienia, o kt贸rym mowa w ust. 10 poni偶ej.
  3.7. Promocje dost臋pne w Sklepie nie podlegaj膮 艂膮czeniu, chyba, 偶e regulamin danej promocji wyra藕nie stanowi inaczej.
  3.8. Po wej艣ciu na stron臋 internetow膮 Sklepu U偶ytkownik dokonuje wyboru Produkt贸w, kt贸re maj膮 by膰 przedmiotem zam贸wienia i umieszcza je w wirtualnym koszyku, nast臋pnie w celu z艂o偶enia zam贸wienia, U偶ytkownik dokonuje czynno艣ci zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie.
  3.9. W zale偶no艣ci od wybranego przez U偶ytkownika sposobu dostawy lub p艂atno艣ci U偶ytkownik zobowi膮zany jest do podania dodatkowych danych, w szczeg贸lno艣ci danych osobowych, niezb臋dnych do zrealizowania zam贸wienia przez Multivoucher.pl.
  3.10. Przed z艂o偶eniem zam贸wienia na komputerze lub urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika jest wy艣wietlone podsumowanie zam贸wienia, w kt贸rym s膮 wskazane zamawiane przez niego Produkty, koszty dostawy oraz koszty zwi膮zane z wybranym przez U偶ytkownika sposobem p艂atno艣ci. Nast臋pnie U偶ytkownik, w celu dokonania zam贸wienia wybiera przycisk 鈥瀂amawiam i p艂ac臋鈥.
  3.11. Multivoucher.pl jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilo艣ci sztuk danego Produktu obj臋tej jednym zam贸wieniem.
  3.12. Zam贸wienia na Vouchery p艂atne s膮 tylko i wy艂膮cznie z g贸ry, tj. przed dokonaniem dostawy Vouchera.
  3.13. P艂atno艣ci nale偶y dokona膰 i na etapie potwierdzania zam贸wienia, poprzez opcj臋 鈥瀂amawiam i p艂ac臋鈥. Op艂acone zam贸wienie zostanie potwierdzone automatycznie przez Multivoucher.pl poprzez przes艂anie wiadomo艣ci na adres poczty elektronicznej e-mail U偶ytkownika.
  3.14. W przypadku ograniczonej dost臋pno艣ci Voucher贸w, Multivoucher.pl poinformuje U偶ytkownika o braku Vouchera lub wyd艂u偶eniu terminu realizacji zam贸wienia. W takim przypadku U偶ytkownik mo偶e albo potwierdzi膰, 偶e jest dalej zainteresowany realizacj膮 Zam贸wienia albo, w przypadku braku Vouchera lub braku woli po stronie U偶ytkownika dalszej realizacji Zam贸wienia, Zam贸wienie zostanie niezw艂ocznie anulowane i U偶ytkownik otrzyma zwrot uiszczonej op艂aty w terminie 14 dni od daty anulowania Zam贸wienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zam贸wienia przez U偶ytkownika albo od wys艂ania U偶ytkownikowi informacji o anulowaniu Zam贸wienia przez Multivoucher.pl.
  3.15. Multivoucher.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za problemy zwi膮zane z potwierdzeniem zam贸wienia dokonywanym za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikaj膮ce z ustawie艅 serwer贸w pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail U偶ytkownika oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego.
  3.16. Multivoucher.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zam贸wienia, tak偶e bez podania przyczyny, o czym Kupuj膮cy zostanie niezw艂ocznie poinformowany.
 1. Dostawy
  4.1. Vouchery dostarczane s膮 poprzez poczt臋 e-mail, w formie SMS lub na adres pocztowy, w oparciu o dane wskazane przez U偶ytkownika na zam贸wieniu.
  4.2. Multivoucher.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienia w dostawie Voucher贸w, wynikaj膮ce z b艂臋dnego podania przez U偶ytkownika adresu poczty e-mail, numeru telefonu lub adresu dostawy.
  4.3. Dostawa Produkt贸w nast臋puje wed艂ug wyboru U偶ytkownika. Dost臋pne sposoby dostawy wraz oraz ich koszty, kt贸re zobowi膮zany jest ponie艣膰 U偶ytkownik, wskazane s膮 w Sklepie w zak艂adce 鈥濿ysy艂ka i dostawa鈥.
  4.4. Od wybranego przez U偶ytkownika sposobu dostawy uzale偶niony jest termin dostawy Voucher贸w, przy czym termin dostawy drog膮 elektroniczn膮 (E-mail, SMS) nie przekracza 1 dnia od daty wys艂ania do U偶ytkownika potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia lub zaksi臋gowania wp艂aty na rachunku bankowym Multivoucher.pl.
  4.5. W przypadku przesy艂ek fizycznych U偶ytkownik powinien sprawdzi膰 przesy艂k臋, a w szczeg贸lno艣ci jej opakowanie przy odbiorze przesy艂ki z Voucherami. W przypadku stwierdzenia uszkodze艅, kt贸re mog艂yby wskazywa膰 na otwarcie przesy艂ki i zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 vouchera prosimy o sporz膮dzenie w obecno艣ci kuriera protoko艂u uszkodzenia i odmowy przyj臋cia przesy艂ki oraz poinformowanie Multivoucher.pl o zaistnia艂ym fakcie za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Multivoucher.pl sugeruje sprawdzenie zawarto艣ci przesy艂ki w obecno艣ci kuriera.
 2. P艂atno艣ci
  5.1. P艂atno艣ci zwi膮zane z zakupem Voucher贸w obs艂uguje firma Montonio Finance UAB, litewska sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, o numerze rejestracyjnym 305205122, z siedzib膮 przy: Konstitucijos 7, Wilno, Litwa, posiadaj膮c膮 licencj臋 instytucji p艂atniczej nr LB002007 wydan膮 przez Bank Litwy.
  5.2. Podczas sk艂adania zam贸wienia U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 wyboru r贸偶nych rodzaj贸w p艂atno艣ci, w szczeg贸lno艣ci:
  5.2.1. P艂atno艣膰 przelewem, lub szybkimi p艂atno艣ciami
  5.2.2. P艂atno艣膰 za po艣rednictwem systemu BLIK
  5.2.3. P艂atno艣膰 za pomoc膮 kodu Multivoucher
  5.3. Multivoucher.pl mo偶e wprowadzi膰 tak偶e dodatkowe sposoby p艂atno艣ci w tym w szczeg贸lno艣ci za pomoc膮 innych p艂atno艣ci elektronicznych ni偶 wy偶ej wymienione, bon贸w, voucher贸w.
  5.4. Multivoucher.pl dor臋cza U偶ytkownikowi potwierdzenie zakupu Vouchera.
  5.5. U偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na przesy艂anie potwierdze艅 drog膮 elektroniczn膮, poprzez akceptacj臋 Regulaminu.
 3. Zasady u偶ytkowania Voucher贸w
  6.1. Zakupione vouchery u偶ytkownik mo偶e zrealizowa膰 w spos贸b wskazany w Sklepie przy ka偶dym Produkcie na Karcie produktu. Zamieszczone s膮 tam informacje dot. realizacji Vouchera, w szczeg贸lno艣ci: miejsce realizacji Voucher贸w, spos贸b realizacji voucher贸w, wszelkie warunki i ograniczenia dot. realizacji Voucher贸w.
  6.2. Szczeg贸艂owe warunki realizacji vouchera zawiera ka偶dorazowo Regulamin danego Vouchera, do kt贸rego link znajduje si臋 na Karcie danego Produktu. U偶ytkownik obowi膮zany jest zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 szczeg贸艂owych regulamin贸w realizacji zakupionego Vouchera i przestrzega膰 jego postanowie艅.
  6.3. Multivoucher.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂anie w艂a艣cicieli firm, kt贸rych Vouchery dost臋pne s膮 w Sklepie. Zakres odpowiedzialno艣ci oraz zasady reklamacji Voucher贸w danej firmy okre艣lone s膮 w szczeg贸艂owym regulaminie realizacji Vouchera danej firmy, do kt贸rego link znajduje si臋 na Karcie danego Produktu. Tam te偶 znajduj膮 si臋 zapisy dotycz膮ce zasad reklamacji Vouchera danej firmy. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce realizacji Voucher贸w danej powinny by膰 zg艂aszane bezpo艣rednio do tej firmy, w oparciu o wy偶ej wymieniony regulamin realizacji Vouchera tej firmy.
  6.4. Wraz z dostaw膮 Voucher贸w Multivoucher.pl przekazuje U偶ytkownikowi informacj臋 o dacie wa偶no艣ci Voucher贸w.
  6.5. Informacje dot. warto艣ci danego Vouchera oraz terminu jego wa偶no艣ci zamieszczone s膮 na samym voucherze oraz w e-mailu potwierdzaj膮cym zakup danego Vouchera. Wy偶ej wymieniony termin wa偶no艣ci jest wi膮偶膮cy w ka偶dym przypadku, nawet je艣li w szczeg贸艂owym regulaminie danego Vouchera s膮 inne zapisy dotycz膮ce terminu wa偶no艣ci Vouchera.
  6.6. Po up艂ywie w/w terminu Voucher traci wa偶no艣膰. W przypadku, gdy pomimo up艂ywu terminu wa偶no艣ci Vouchera 艣rodki pieni臋偶ne pozostan膮 niewykorzystane, U偶ytkownik nie ma prawa 偶膮da膰 od Multivoucher.pl zwrotu tych偶e 艣rodk贸w.
  6.7. 艢rodki wp艂acone przez U偶ytkownika nie podlegaj膮 zwrotowi na rzecz U偶ytkownika, w szczeg贸lno艣ci Voucher nie podlega zwrotowi, nie podlega wymianie na got贸wk臋 w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci oraz nie mo偶e zosta膰 wymieniony przez Multivoucher.pl na inny Voucher tego typu.
  6.8. U偶ytkownik ma prawo w ka偶dym czasie dokona膰 sprawdzenia terminu wa偶no艣ci e-kodu. Sprawdzenie mo偶e by膰 dokonane poprzez formularz zamieszczony na stronie https://multivoucher.pl/sprawdz-status-vouchera/
 4. Odpowiedzialno艣膰 i reklamacje dotycz膮ce u偶ywania Vouchera
  7.1. Transakcja dokonana przy u偶yciu Vouchera jest wa偶na bez wzgl臋du na to, czy U偶ytkownik tego kodu wszed艂 w jego posiadanie w spos贸b uprawniony, czy te偶 nie. Multivoucher.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za Vouchery od momentu ich wydania Zamawiaj膮cemu. Multivoucher.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci, w szczeg贸lno艣ci za utrat臋, kradzie偶 Vouchera po jego przekazaniu Zamawiaj膮cemu.
  7.2. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z realizacj膮 zam贸wie艅 na Vouchery w sklepie b臋d膮 rozpatrywane przez Multivoucher.pl w terminie 14 (czternastu) dni od z艂o偶enia reklamacji. Reklamacje mog膮 by膰 sk艂adane przez Zamawiaj膮cego lub U偶ytkownika za po艣rednictwem poczty e-mail na adres [email protected] lub pisemnie na adres: Multivoucher Sp. z o.o., ul. Bociania 21/1, 02-897 Warszawa, z dopiskiem “Voucher 鈥 reklamacja”.
 5. Prawo do odst膮pienia od Umowy
  8.1. U偶ytkownik ma prawo odst膮pi膰 od umowy i dokona膰 zwrotu Produktu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia, w kt贸rym U偶ytkownik wszed艂 w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez U偶ytkownika wesz艂a w posiadanie rzeczy.
  8.2. Wy偶ej wymienione prawo do zwrotu Produktu obejmuje jedynie Produkty pe艂nowarto艣ciowe.
  8.3. Aby zachowa膰 prawo do zwrotu Produktu U偶ytkownik ma prawo do korzystania z Produktu jedynie w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8.4. U偶ytkownik ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8.5. Zwrotu Produktu mo偶na dokona膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub poczt膮 tradycyjn膮 na adres Multivoucher Sp. z o.o., ul. Bociania 21/1, 02-897 Warszawa, z dopiskiem “Voucher 鈥 odst膮pienie od umowy”.
  8.6. W przypadku odst膮pienia od Umowy zwracamy p艂atno艣膰 za towar, niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej, ni偶 w ci膮gu 14 dni.
  8.7. Zwrot wp艂aty nast膮pi w taki sam spos贸b, w jaki dokonano p艂atno艣ci online (karta kredytowa/debetowa, przelew, BLIK)
 6. Postanowienia ko艅cowe
  9.1. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzeda偶y opodatkowanej podatkiem od towar贸w i us艂ug (VAT) w rozumieniu obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa podatkowego. Zamawiaj膮cy w chwili wydania kodu otrzymuje od Multivoucher.pl, na pisemne 偶膮danie zg艂oszone najp贸藕niej w momencie wydania kodu pisemne pokwitowanie nie stanowi膮ce paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
  9.2. Voucher w rozumieniu obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa nie jest pieni膮dzem elektronicznym ani kart膮 p艂atnicz膮.
  9.3. Zmiany dotycz膮ce aktywnych kod贸w nie b臋d膮 ogranicza膰 praw nabytych U偶ytkownik贸w.
  9.4. Tre艣膰 niniejszego Regulaminu jest udost臋pniona na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://multivoucher.pl/regulamin. Multivoucher.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
  9.5. O zmianie Regulaminu, Zamawiaj膮cy i U偶ytkownicy zostan膮 poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie kr贸tszym ni偶 14 dni. Informacja ta zostanie podana przez Multivoucher.pl w spos贸b publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej http://multivoucher.pl/regulamin.
Dlaczego Multivoucher

Najwi臋kszy w Polsce sklep z kartami podarunkowymi

Wszystkie nasze karty podarunkowe s膮 w formie wirtualnej, czyli s膮 kodami. Mo偶na je przes艂a膰 za pomoc膮 poczty e-mail, SMS lub wiadomo艣ci na komunikatorze internetowym oraz odebra膰 w formie fizycznej. Wiele os贸b pyta czy karta podarunkowa to to samo co karta upominkowa lub prezentowa?
Odpowiadamy, 偶e tak ! Karta podarunkowa mo偶e by膰 r贸偶nie nazywana przez w艂a艣cicieli marek. Wielu klient贸w okre艣la vouchery takimi s艂owami jak karta upominkowa, karta prezentowa a tak偶e voucher prezentowy czy bon upominkowy lub bon towarowy.

 • ponad 100 znanych marek i sieci handlowych, najszersza oferta na rynku
 • vouchery na zakupy zar贸wno w sklepach fizycznych jak i internetowych
 • wszystkie karty upominkowe s膮 dost臋pne w formie elektronicznej, jako kody alfanumeryczne
 • natychmiastowa dostawa do Klienta 鈥 w ci膮gu 1 minuty
 • dostarczanie kart podarunkowych nast臋puje poprzez e-mail lub SMS

Wi臋cej o nas

784 252 sprzedanych voucher贸w

663 221 szcz臋艣liwych nabywc贸w