0
Koszyk (0) X

Łączna kwota

0,00 

Karty Podarunkowe ZFŚS zwolnione od PIT
22 września 2023

Karty Podarunkowe ZFŚS zwolnione od PIT

Czy Karty Podarunkowe przekazane pracownikom są objęte ulgą, która zwalnia je od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Tego dowiesz się w poniższym artykule!

Cechy Kart Podarunkowych

Każda karta podarunkowa jest nabywana od producenta, a następnie doładowywana określoną sumą pieniędzy. Ta kwota może różnić się w zależności od pracowników spółki. Ważne jest, że zasilenie karty danego pracownika nigdy nie przekroczy limitu ustalonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), czyli 1 000 złotych (z wyjątkiem okresu epidemii, kiedy limit ten wynosił 2 000 złotych).

Karty podarunkowe posiadają również kilka dodatkowych cech, w zależności od wybranej sieci sklepów:

 1. Można z nich dokonywać płatności w dowolnym sklepie stacjonarnym spółki na terenie całej Polski.
 2. Są wielokrotnego użytku, co oznacza, że można z nich korzystać aż do wyczerpania dostępnych środków pieniężnych na karcie.
 3. Istnieje możliwość doładowywania ich dodatkowymi środkami pieniężnymi, co umożliwia dokonywanie kolejnych płatności.
 4. Płatność w sklepie stacjonarnym spółki jest możliwa wyłącznie po okazaniu karty.
 5. Karta nie jest wymienialna na gotówkę.
 6. Posiadacz karty może nią opłacać wszystkie dostępne w ofercie sklepów stacjonarnych spółki towary do maksymalnej wartości, na jaką została zasilona.
 7. Jeśli zakupy przekroczą wartość dostępnych środków na karcie, użytkownik karty musi dokonać dopłaty w wysokości różnicy między wartością zakupów a pozostałymi środkami na karcie.
 8. Karta powinna być przechowywana tak samo jak inne formy płatności, a jej właściciel powinien dbać o jej stan, aby umożliwić pełny odczyt danych.

Opodatkowanie Kart Podarunkowych

Zgodnie z artykułem 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), opodatkowaniu podlegają zazwyczaj wszelkie rodzaje dochodów, z wyjątkiem tych, które są wymienione w artykule 21, 52, 52a i 52c, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej (OrdPod) zaniechano poboru podatku.

W związku z tym, zgodnie z ogólną zasadą, karty podarunkowe stanowiłyby dochód podlegający opodatkowaniu PIT (zgodnie z artykułem 10 w połączeniu z artykułem 12 ust. 1 PIT).

Jednakże, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 pkt 67 PIT, karty te mogą korzystać z ulgi podatkowej, która zwalnia je od PIT. Oznacza to, że korzyści otrzymywane przez pracownika w formie tych kart, które są finansowane w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub funduszy związków zawodowych, mogą korzystać z ulgi podatkowej do wysokości nieprzekraczającej 1 000 złotych w roku podatkowym („Zwolnienie”). Ważne jest, że ulga ta nie obejmuje bonów, talonów i innych środków, które można wymienić na towary lub usługi.

Dla jasności, w roku podatkowym 2020 limit zwolnienia wynosił 2 000 złotych w skali roku podatkowego, zgodnie z ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Z powyższego artykułu 21 ust. 1 pkt 67 PIT wynika, że korzystanie z ulgi podatkowej dla świadczenia w postaci tych kart jest możliwe, pod warunkiem, że:

 1. Finansowanie świadczenia pochodzi w całości z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych.
 2. Świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej.
 3. Świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub pieniężnego.
 4. Łączna wartość świadczenia, wraz z innymi świadczeniami rzeczowymi i pieniężnymi otrzymanymi przez danego pracownika, nie przekroczyła – zgodnie z obowiązującymi przepisami – kwoty 2 000 złotych rocznie.

Przekazywane pracownikom Karty Podarunkowe ZFŚS spełniają te wszystkie wymienione powyżej kryteria i dlatego podlegają uldze podatkowej zgodnie z artykułem 21 ust. 1 pkt 67 PIT.

Działalność socjalna – co się do niej zalicza?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), działalność socjalna to różne rodzaje usług świadczonych przez pracodawców. Te usługi obejmują obszary związane z rekreacją, kulturą, edukacją, aktywnością sportową, opieką nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, pod opieką dziennego opiekuna lub niani, a także w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Ponadto, działalność socjalna może obejmować udzielanie wsparcia materialnego w postaci rzeczy lub środków finansowych, a także udzielanie pomocy mieszkaniowej na określonych warunkach określonych w umowie.

Kto może korzystać z ZFŚS?

Osoby, które są uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), zgodnie z przepisami Ustawy o ZFŚS, obejmują pracowników oraz członków ich rodzin, emerytów i rencistów, czyli osoby, które wcześniej pracowały w firmie, a także ich rodziny. Dodatkowo, inne osoby mogą zostać uznane za uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS, jeśli pracodawca przyzna im to prawo w regulaminie, który jest wspomniany w art. 8 ust. 2 Ustawy o ZFŚS.

Przy czym, zgodnie z artykułem 8 ust. 1 Ustawy o ZFŚS, przyznawanie ulgowych usług, świadczeń oraz wysokość dopłat finansowanych z ZFŚS zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby, która jest uprawniona do korzystania z ZFŚS.

Podsumowanie

Podsumowując, uważa się, że wydawanie kart podarunkowych pracownikom będzie korzystać z ulgi podatkowej zgodnie z artykułem 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Powód tego stanowiska to fakt, że te karty są finansowane w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), są związane z finansowaniem działalności socjalnej, stanowią świadczenie pieniężne, a wartość zasilenia na jednego pracownika nie przekroczy limitów określonych w ustawie PIT, czyli 1 000 złotych (a w okresie pandemii – 2 000 złotych) w skali roku podatkowego.